A A A

Poradenství

Firma ABC Techsystem může nabídnout poradenskou činnost v široké oblasti stavebnictví, zejména pak střech, střešních konstrukcí, zateplení fasád, stavebních izolací a dalších. Součástí servisu je zaměření stávajícího stavu, navržení vhodné technologie, vypracování položkového rozpočtu, včetně zajištění potřebného projektu.

Každé řešení vychází z potřeb investora, projektové organizace či generálního dodavatele stavby. Za účelem vytvoření kvalitativního díla v souvislosti s finančními možnosti řešení je potřeba nalézt optimální volbu pro technické a cenově přijatelné řešení.

Poradenská činnost je převážně řešena bezplatně. Pouze v některých případech, kdy je řešení náročnější či je potřeba využít i soudního znalce v oboru, se hledá cesta, jak finanční prostředky vynaložené na tento proces, co nejlépe využít ku prospěchu celého investičního záměru.

V případě nutnosti projektové dokumentace pro dané stavební řešení, Vám tuto zajistíme nebo předáme k řešení některému z našich smluvních partnerů.

Kontaktujte nás:

tel.: 582 331 692 nebo 731 180 981
e-mail.: info@abctechsystem.cz