A A A

Betonové výrobky skladem!

Vybraný sortiment betonových výrobky značky DITON máme skladem!

ztracené bednění - používá se pro stavbu základů, zdí nosných stěn, jímek, sklepů, oplocení, opěrných zdí bez použití bednění

plošná dlažba - se používá pro nemotoristické komunikace - chodníky, nástupiště, terasy, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

zatravňovací dlažba - Zatravňovací tvárnice jsou vhodné k propojení příjezdové komunikace a vjezdem do garáže kde nám vytváří pevnou a zatravněnou plochu.

obrubníky - se používají k oddělení zpevněných nebo vegetačních ploch od chodníku.